← Powrót

Wyliczanie danych na potrzeby formularza

POL-on umożliwia generowanie sprawozdań GUS typu S-10, S-11 i S-12 przez uprawnionych pracowników uczelni oraz instytucji naukowych z przypisaną rolą INST_PR_SPR. Możliwość generowania sprawozdania za dany rok jest dostępna począwszy od granicznej daty określonej dla każdego typu sprawozdania przez GUS. Podczas generowania sprawozdania system wylicza wartości w polach, dla których dane źródłowe są przechowywane w systemie POL-on i pozostawia do uzupełniania pozostałe pola. Jeżeli zajdzie potrzeba ponownego wyliczenia danych w sprawozdaniu (na przykład ze względu na to, że dane źródłowe zostały uzupełnione), system umożliwia ponowne przeliczenie wygenerowanego sprawozdania.

Dane, na podstawie których przygotowywane są wyliczania na potrzeby statystyki publicznej, nie mogą być płynne. Oznacza to, że na potrzeby wygenerowania sprawozdania system automatycznie odkłada kopię danych według stanu na moment, na który użytkownik wywołał akcję przeliczania danych formularza. Data ta stanowi kluczowy parametr określający kopię bazy w oparciu o którą wygenerowane zostały wyliczenia.

Dla lepszego zobrazowania tej sytuacji wyobraźmy sobie następujący scenariusz użycia:

  1. Pracownik działu administracji uczelni odpowiedzialnego za przygotowanie formularza danego typu wywołuje dla niego akcję „Wygeneruj”. Operacja zostaje wywołana 15 grudnia 2015 roku o godzinie 12:00
  2. System POL-on odkłada kopię danych według stanu na dzień 15 grudnia 2015 roku godz. 12:00
  3. System POL-on w oparciu o skopiowane dane dokonuje obliczeń wszystkich agregatów potrzebnych do formularza S-10
  4. Pracownik działu IT uczelni odpowiedzialny za zasilanie rejestru studentów wgrywa przygotowany wcześniej plik XML dnia 16 grudnia 2015 o godz. 12:00. Plik zawiera dane studenta Y, który powinien zostać użyty w wyliczeniu.
  5. Dane studenta Y nie wpływają na wartości poszczególnych zmiennych formularza S-10, ponieważ nie zostały uwzględnione w kopi z dania 15 grudnia
  6. W celu zaktualizowania wyliczeń pracownik działu administracji uczelni powinien z poziomu formularza S-10 w systemie POL-on wywołać akcję „Przelicz ponownie”.

Aby wygenerować sprawozdanie danego typu należy skorzystać odpowiednio z opcji:

  • Sprawozdania GUS>S10
  • Sprawozdania GUS>S11
  • Sprawozdania GUS>S12

O ile upłynęła data graniczna, system wyświetla wtedy kafelek reprezentujący formularz sprawozdania. Po wybraniu przycisku „Wygeneruj” widocznego na tym kafelku rozpocznie się generowanie sprawozdania.

Ponowne przeliczenie wcześniej wygenerowanego sprawozdania uruchamia się poprzez wybraniu przycisku „Przelicz ponownie” widocznym na kafelku wygenerowanego sprawozdania.