← Powrót

Weryfikacja danych

System umożliwia przekazywanie do GUS wyłącznie takich sprawozdań, w których dane zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem poprawności. Wspomniana weryfikacja jest uruchamiana automatycznie po wybraniu przez użytkownika przycisku Oznacz sprawozdanie jako gotowe dostępnej po kompletnym uzupełnieniu danych sprawozdania. System daje jednak dodatkowo możliwość wcześniejszej weryfikacji danych w częściowo uzupełnionym sprawozdaniu. Weryfikacja jest uruchamiana poprzez wybranie przycisku Weryfikuj.

Błędy wykryte podczas weryfikacji można przeglądać w następujących trybach:

  • z poziomu zakładki Błędy w formularzu z możliwością filtrowania według działu, typu błędu oraz (w przypadku sprawozdania S-10) formy studiów i sekcji w ramach danej formy,
  • z poziomu wybranego działu. Pola, dla których wykryto błędy są podświetlane na czerwono, a po najechaniu na wybrane pole kursorem myszki wyświetla się opis błędów wykrytych dla danego pola.