← Powrót

Przeglądanie listy sprawozdań przez pracowników GUS lub ministerstwa

Pracownicy GUS w roli GUS_EDYCJA lub GUS_PODGLAD oraz pracownicy ministerstwa w roli MIN_PR_SPR mogą przeglądać listę sprawozdań S-10, S-11 i S-12 składanych przez uczelnie oraz instytucje naukowe. W tym celu należy wybrać opcję w menu Sprawozdania>Sprawozdania GUS.

Zestawienie wyświetlane przez system składa się z następujących danych:

  • Rok sprawozdania,
  • Typ sprawozdania,
  • Nazwa instytucji składającej sprawozdanie,
  • REGON instytucji składającej sprawozdanie,
  • Wersja sprawozdania,
  • Status sprawozdania.

Zestawienie może być filtrowane według roku, typu, statusu, instytucji składającej oraz jej organu nadzorującego.