← Powrót

Przeglądanie danych w sprawozdaniu przez pracowników GUS lub ministerstwa

Po wyszukaniu odpowiedniego sprawozdania zgodnie z opisem przedstawionym w scenariuszu Przeglądanie listy sprawozdań przez pracowników GUS lub ministerstwa pracownik GUS lub ministerstwa może przeglądać dane zarejestrowane w wybranym sprawozdaniu. W tym celu powinien kliknąć na hyperlink ukryty pod nazwą instytucji składającej sprawozdanie. System wyświetli wtedy dane sprawozdanie.

W przypadku sprawozdania S-10 podczas przeglądu danych system udostępnia hierarchiczne menu, w którym dla wybranej formy studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) wyświetlana jest lista części sprawozdania (Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców; Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy ogółem itd), a dla wybranej części lista działów. W przypadku pozostałych sprawozdań menu obejmuje bezpośrednio listę działów.