Pobranie szablonu sprawozdania i eksport danych sprawozdania do pliku excel

Za pomocą tej samej opcji system umożliwia:

  • pobranie szablonu danych sprawozdania (jeżeli dział jest pusty),
  • wyeksportowanie uzupełnionego danych wybranego działu sprawozdania do pliku excel. W tym celu należy skorzystać z przycisku Eksportuj widocznego ponad tabelą danego działu.

Po zakończeniu eksportu wyświetlany jest plik excel będący szablonem importu (w przypadku pustego sprawozdania) lub zawierający wyeksportowane dane wybranego działu (w przypadku eksportu uzupełnionego działu). W tym drugim przypadku możliwe jest skorygowanie danych i ponowy ich import do danego działu.