Oznaczenie sprawozdania jako gotowego do wysłania do GUS

Sprawozdanie, które zostało uzupełnione w 100% i nad którym praca została zakończona, należy oznaczyć jako gotowe do przekazania do GUS. W tym celu należy wybrać przycisk Oznacz jako gotowe widoczny w górnej części przeglądanego sprawozdania.

Po wybraniu opcji Oznacz jako gotowe, system:

  • weryfikuje, czy dane wprowadzone w sprawozdaniu są prawidłowe,
  • weryfikuje, czy podstawowe dane jednostek sprawozdających są uzupełnione o numer REGON oraz adres e-mail
  • weryfikuje, czy numer REGON odpowiada numerowi zarejestrowanemu dla jednostek w rejestrze REGON.

Jeżeli wynik weryfikacji jest pozytywny, sprawozdanie zyskuje nowy stan Gotowe do wysłania. W tym stanie nie można już wprowadzać innych danych niż te dotyczące czasu pracy nad sprawozdaniem oraz danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdanie.

Jeżeli w sprawozdaniu zostaną wykryte błędy już po oznaczeniu go jako gotowego do wysłania do GUS, należy cofnąć je z powrotem do stanu W trakcie uzupełniania korzystając z przycisku Cofnij do poprawy widocznego w górnej części przeglądanego sprawozdania.