Proces korekty sprawozdania o mobilności

Proces korekty sprawozdania jest analogiczny, jak w przypadku pozostałych sprawozdań GUS. Patrz opis: Proces korekty formularza