Import danych z plików zewnętrznych

Aby zaimportować dane do wybranego działu sprawozdania mobilności należy:

  1. pobrać szablon (pusty lub z wcześniej uzupełnionymi danymi) za pomocą opcji opisanej tu: Pobranie szablonu oraz eksport uzupełnionego sprawozdania do pliku,
  2. uzupełnić dane w pobranym pliku,
  3. wybrać następnie przycisk Importuj, który zostanie wyświetlony po przejściu w tryb edycji danego działu,
  4. w okienku, które zostanie wyświetlone przez system wybrać plik zawierający dane przeznaczone do importu.