Generowanie sprawozdania mobilności

Aby wygenerować sprawozdanie o mobilności należy wejść do modułu: Sprawozdania GUS→S-M-POLON, po czym na kafelku reprezentującym sprawozdanie wybrać przycisk „Wygeneruj”.