← Powrót

Eksport danych sprawozdania do pliku zewnętrznego

System umożliwia wyeksportowanie danych wybranego działu danego sprawozdania do pliku excel. W tym celu należy skorzystać z przycisku Eksportuj widocznego ponad tabelą danego działu.

Po zakończeniu eksportu wyświetlany jest plik excel zawierający dane wybranego działu, a także - w przypadku tych działów, gdzie możliwe jest dodawanie wierszy dla kierunków studiów lub/i krajów pochodzenia nieuwzględnionych podczas generowania raportu przez system (patrz scenariusz Edycja i przegląd danych w wygenerowanym sprawozdaniu) - w osobnych zakładach słownik krajów oraz listę kierunków studiów prowadzonych przez daną uczelnię