Zliczanie studentów indywidualnych studiów międzyobszarowych

W przypadku kierunku studiów międzyobszarowych, powiązanych z kilkoma kierunkami składowymi, studenci będą zliczani w wierszu dotyczącym kierunku studiów międzyobszarowych, nie zaś we wierszach dotyczących kierunków składowych. Rok studiowania studenta będzie wyznaczany na podstawie maksymalnego semestru spośród kierunków wchodzących w skład studiów międzyobszarowych (oddzielnie dla studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz oddzielnie dla studiów II stopnia). Jeśli student łączy studiowania na kierunku II stopnia oraz na kierunku I stopnia lub JSM w ramach studiów międzyobszarowych, będzie zliczany w dziale 4 zarówno w odpowiednich kolumnach dotyczących studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, jak i w odpowiednich kolumnach dotyczących studiów drugiego stopnia. Jako student ostatniego roku studiów międzyobszarowych będzie traktowany tylko taki student, który przebywa na ostatnim roku wszystkich kierunków składowych.