Wprowadzanie w sprawozdaniu S-12 danych doktorantów-cudzoziemców studiujących w ramach programów typu Erasmus

W systemie POL-on rejestrowani są wyłącznie doktoranci-cudzoziemcy studiujący w pełnym cyklu kształcenia. W związku z tym w POL-onie nie ma danych dotyczących doktorantów studiujących w ramach programów typu Erasmus, więc nie mogą być oni zliczeni automatycznie przez system w sprawozdaniu S-12. Powinni być jednak uwzględnieni w tym sprawozdaniu.

W związku z tym w sprawozdaniu zostały utworzone dodatkowe kolumny w działach 5, 7 i 8, gdzie użytkownik powinien wprowadzić ręcznie dane dotyczące doktorantów studiujących co najmniej rok w ramach programów typu Erasmus.