← Powrót

Dodanie kolejnego wpisu w rejestrze dla wybranej uczelni

Dodanie nowego wpisu w rejestrze dla wybranej uczelni jest dostępne z poziomu przeglądania danych wybranej uczelni niepublicznej dla pracownika MNiSW w roli MIN_RUN_ADM. Poprzez dodanie nowego wpisu można zaktualizować nazwę uczelni, jej adres oraz inne dane uczelni wpisywane do rejestru.

Dodanie nowego wpisu zmienia także status uczelni na Wykreślona, o ile podczas dodawania wpisu zostanie wprowadzana data wykreślenia uczelni.

Nowy wypis dodaje się poprzez wybranie opcji Dodaj nowy wpis. System wyświetla wtedy formatkę, na której użytkownik wprowadza dane nowego wpisu. Następnie system weryfikuje wprowadzone dane. Jeśli dane są niepoprawne, system wyświetla komunikaty błędu, w przeciwnym razie zapisuje wprowadzone dane.