← Powrót

Zamieszczenie informacji o uczelni niepublicznej na liście ostrzeżeń ministra

Zamieścić informację o wybranej uczelni niepublicznej na liście ostrzeżeń ministra może wyłącznie pracownik MNiSW w roli MIN_RUN_ADM.

  • Aby umieścić informację, że wybranej uczelni zostało cofnięte pozwolenie na utworzenie, należy wyszukać ją na zestawieniu uczelni niepublicznych (patrz scenariusz Przeglądanie rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych.), wejść w jej szczegóły, a następnie wybrać opcję Cofnij pozwolenie. System wyświetli wtedy formatkę, na której należy wprowadzić datę decyzji o cofnięciu pozwolenia (uwaga: na liście ostrzeżeń umieszczane są wyłącznie decyzje z datą nie wcześniejszą niż 2014-10-01). Informacja o tym, że dla uczelni zostało cofnięte pozwolenia na utworzenie pojawia się także na zestawieniu widocznym dla użytkownika w roli MIN_RUN_ADM jako ikonka informacyjna w kolumnie Status. Użytkownik ma możność usunąć uprzednio dodaną informację z listy ostrzeżeń za pomocą opcji Anuluj cofnięcie pozwolenia na utworzenie, widocznej po wejściu w szczegóły uczelni. W przeciwnym razie informacje będzie dostępna do momentu wykreślenia uczelni z rejestru.
  • Aby umieścić informację, że dla wybranej uczelni została wydana zgoda na likwidację, należy wyszukać tę uczelnię na zestawieniu uczelni niepublicznych (patrz scenariusz Przeglądanie rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych.), wejść w jej szczegóły, a następnie wybrać opcję Zezwól na likwidację. System wyświetli wtedy formatkę, na której należy wprowadzić datę decyzji o zezwolenie na likwidację (uwaga: na liście ostrzeżeń umieszczane są wyłącznie decyzje z datą nie wcześniejszą niż 2014-10-01). Informacja o tym, że dla uczelni została wydana zgoda na likwidację pojawia się także na zestawieniu widocznym dla użytkownika w roli MIN_RUN_ADM jako ikonka informacyjna w kolumnie Status. Użytkownik ma możność usunąć uprzednio dodaną informację z listy ostrzeżeń za pomocą opcji Anuluj wydanie zgody na likwidację, widocznej po wejściu w szczegóły uczelni. W przeciwnym razie informacje będzie dostępna do momentu wykreślenia uczelni z rejestru.
  • Aby umieścić informację, że dla wybrana uczelnia została postawiona w stan likwidacji, należy wyszukać tę uczelnię na zestawieniu uczelni niepublicznych (patrz scenariusz Przeglądanie rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych.), wejść w jej szczegóły, a następnie wybrać opcję Likwiduj uczelnię. System wyświetli wtedy formatkę, na której należy wprowadzić dane wpisu do rejestru o postawieniu uczelni w stan likwidacji. Jeśli jako data wydania decyzji zarządzającej wpis zostanie wprowadzona data późniejsza niż 2014-09-30, na formatce pojawi się domyślnie zaznaczone pole Umieść na liście ostrzeżeń. Zapisanie danych łącznie z tym zaznaczonym pole powoduje umieszczenie na liście ostrzeżeń informacji o postawieniu uczelni w stan likwidacji. Informacja będzie dostępna na liście ostrzeżeń do momentu aktywacji uczelni albo jej wykreślenia z rejestru.