← Powrót

Zmiana statusu uczelni niepublicznej

Zmiana statusu uczelni niepublicznej dostępna jest dla pracownika MNiSW uprawnionego do zarządzania Rejestrem Uczelni Niepublicznych. Operację tę wykonuje się wchodząc do modułu Rejestry/Rejestr uczelni niepublicznych, a następnie wybierając na zestawieniu uczelnię, której status ma zostać zmieniony.

  • Zmiana statusu uczelnie na „W likwidacji” możliwa jest poprzez wybranie opcji Likwiduj uczelnię. Wymagane jest podanie daty zmiany statusu, informacji o połączeniu, zawieszeniu działalności, likwidacji oraz inne informacje o działalności uczelni albo związku uczelni oraz opcjonalnie nazwy uczelni albo związku uczelni. Dodatkowo, dla uczelni, dla których zmiana statusu nastąpiła po 2014-09-30, dostępna jest opcja umieszczenia informacji o postawieniu uczelni w stan na likwidacji na liście ostrzeżeń ministra.

  • Wykreślenie uczelni z rejestru możliwe jest poprzez wybranie opcji Wykreśl uczelnię. Wykreślenie uczelni powoduje zmianę statusu uczelni na „Zlikwidowana”.
  • Aby zarejestrować informację o przekształceniu uczelni, należy wpierw wybrać opcje wykreślenia uczelni z rejestru (patrz punkt wyżej), a następnie, po rejestracji wykreślenia, wybrać opcję Zmień statu uczelni na „przekształcona”. Uczelnie uzyska wtedy status „Przekształcona”. Aby następnie zarejestrować szczegółowe dane dotyczące przekształcenia należy wybrać opcję Zarządzaj informacjami o przekształceniu. Zostanie wtedy wyświetlona formatka umożliwiające rejestrację rodzaju przekształcenia uczelni oraz informację o uczelniach, na które dana uczelnia została przekształcona.

  • Dla przekształconych i zlikwidowanych uczelni system udostępnia możliwość ich ponownego aktywowania poprzez opcję Aktywuj uczelnię. Uczelnie uzyskuje wtedy ponownie status „Działająca”.
  • Dla aktywnych uczelni dostępne są także opcje Cofnij pozwolenie i Zezwól na likwidację. Te opcje nie zmieniają statusu uczelni, ale powoduję rejestrację daty odpowiedniej decyzji w systemie i umieszczenie informacji o niej na liście ostrzeżeń ministra.