← Powrót

Modyfikacja wybranego wpisu dotyczącego wybranej uczelni

Modyfikacja wybranego wpisu w rejestrze dla wybranej uczelni jest dostępne dla pracownika MNiSW w roli MIN_RUN_ADM z poziomu przeglądania danych tej uczelni, na zakładce Lista wpisów w rejestrze.

Aby zmodyfikować wybrany wpis należy rozwinąć jego dane na liście, a następnie wybrać opcję Popraw wpis. System wyświetla wtedy formatkę, na której są widoczne dotychczasowe dane wpisu. Użytkownik może wprowadzić w ich miejsce skorygowane dane. Następnie system weryfikuje wprowadzone dane. Jeśli dane są niepoprawne, system wyświetla komunikaty błędu, w przeciwnym razie zapisuje wprowadzone dane.