← Powrót

Dodanie nowej uczelni niepublicznej

Dodanie nowej uczelni niepublicznej jest dostępne wyłącznie dla pracownika MNiSW w roli MIN_RUN_ADM. Funkcjonalność jest dostępna z poziomu przeglądania zestawienia uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych poprzez wybranie opcji Dodaj uczelnię.

Dodawanie uczelni niepublicznej przebiega w następujących krokach:

  • w kroku pierwszym użytkownik wprowadza dane podstawowe uczelni, takie jak nazwa uczelni, data założenia, REGON itp,
  • w kroku drugim użytkownik wprowadza dane adresowe uczelni. Po tym kroku użytkownik może zapisać dotychczas wprowadzone dane, bez dokonywania wpisu w rejestrze lub też przejść do kroku trzeciego,
  • w kroku trzecim użytkownik wprowadza dane uczelni, które mają być wyświetlane w poszczególnych rubrykach rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych. Zapis danych wprowadzonych w tym kroku powoduje dodanie pierwszego wpisu w rejestrze dotyczącego rejestrowanej uczelni.

Po każdym kroku system weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych i zanim pozwoli użytkownikowi przejść do następnego kroku wymaga od niego poprawy ewentualnych błędów.