← Powrót

Korekta danych podstawowych uczelni niepublicznej

Skorygować dane podstawowe wybranej uczelni niepublicznej na liście ostrzeżeń ministra może wyłącznie pracownik MNiSW w roli MIN_RUN_ADM, z poziomu przeglądania danych szczegółowych tej uczelni.

Aby skorygować dane teleadresowe tej uczelni należy wybrać opcję Koryguj widoczną w sekcji Adres na zakładce Dane podstawowe. Następnie na formatce wyświetlonej przez system należy wprowadzić skorygowane dane teleadresowe.

Aby skorygować dane związane z rejestrem dla tej uczelni należy wybrać opcję Koryguj widoczną w sekcji Dane związane z rejestrem na zakładce Dane podstawowe. Następnie na formatce wyświetlonej przez system należy wprowadzić skorygowane dane związane z rejestrem.