← Powrót

Opis modułu

Ogólnopolski wykaz kościelnych instytucji szkolnictwa wyższego, który został stworzony na podstawie zapisów następujących aktów prawnych:

  • Umowa z dnia 1 lipca 1999 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły (Dz.U. Nr 63, poz. 727)
  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami)

Obszar zawiera informacje na temat kościelnych instytucji szkolnictwa wyższego: o ich danych teleadresowych, organach nadzorujących i strukturze.

Wymagane role

  • Użytkownik niezalogowany - Anonimowa osoba, mogąca przejrzeć wykaz na zestawieniu ogólnodostępnym
  • INST_ADM - Pracownik instytucji kościelnej zarządzający jej danymi teleadresowymi oraz strukturą. Rola nie daje możliwości przeglądania całościowego wykazu instytucji kościelnych, ale pracownik w tej roli edytując dane własnej instytucji wpływa na zakres informacji widoczny na wykazie w odniesieniu do jego instytucji
  • MIN_JEDNOSTKI - Pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych instytucji kościelnych
  • MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM - Pracownik MNiSW z dostępem do edycji danych instytucji kościelnych