Pytania merytoryczne

Pytania merytoryczne są to pytania kierowane do odpowiednich resortów nadzorujących. Pytania i udzielone na nie odpowiedzi zamieszczane są na stronach każdego z modułów.

Odpowiedzi na pytania merytoryczne umieszczane są na stronie dopiero po zatwierdzeniu przez odpowiedni resort nadzorujący. Pytanie jednak na liście może pojawić się przed uzyskaniem odpowiedzi. W takim wypadku wyświetlany jest komunikat:

Indeks często zadawanych pytań dostępny jest na stronie Często zadawane pytania - Indeks