Kontakty

Pomoc merytoryczna jednostkom podległym MNiSW

Pomocy merytorycznej dla uczelni podległych innym ministerstwom udzielają:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • Artur Budziński (abudzinski@mkidn.gov.pl)
  • Maciej Opiłowski (mopilowski@mkidn.gov.pl)

Ministerstwo Obrony Narodowej:

  • płk Dariusz Podbielski (dpodbielski@mon.gov.pl)
  • płk Grzegorz Szczypek (gszczypek@mon.gov.pl)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

  • Przemysław Kęczkowski (Przemyslaw.Keczkowski@mir.gov.pl)

Ministerstwo Zdrowia:

  • Stanisław Stelmach (s.stelmach@mz.gov.pl)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

  • Tomasz.Szankin (Tomasz.Szankin@msw.gov.pl)

Pomocy merytorycznej w zakresie modułu „Doktor/doktor habilitowany” udziela:

  • Sebastian Pagacz (Sebastian.Pagacz@nauka.gov.pl)

Pomoc techniczna Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytuty Badawczego