← Powrót

Rejestracja w systemie POL-on

Konta i uprawnienia w systemie POL-on

1 października 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 30 września (Nr 207, poz. 1236).

Zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 tego rozporządzenia informujemy, że jednostki, których konta zostały założone przed 1 października 2011 roku, nie są zobowiązane do składania do ministra wniosków o ponowne ich założenie. Jednostki nieposiadające konta składają natomiast wnioski zgodnie z procedurą zakładania kont określoną w pliku „konta i uprawnienia” na stronie systemu POL-on.
Czytaj więcej...

Tworzenie kont w systemie POL-on

Konto w systemie tworzymy dla użytkownika, który nie został wcześniej zarejestrowany w systemie, w kontekście konkretnej instytucji. Jeśli użytkownik posiada konto w systemie POL-on, ale nie posiada roli w danej instytucji, nie jest widoczny na zestawieniu użytkowników tej instytucji.
Czytaj więcej...

Zarządzanie kontami w systemie POL-on

Kontami użytkowników instytucji może zarządzać osoba z rolą administratora w danej instytucji (MIN_ADM/ INST_ADM/ INST_NAUK_ADM) za pomocą szeregu dostępnych operacji. Czytaj więcej...

Struktura ról w systemie POL-on

Schemat ról w systemie POL-on został zobrazowany, co ułatwia zrozumienie zależności i powiązań pomiędzy rolami. Czytaj więcej...

Opis ról w systemie POL-on

Opis ról i uprawnień udostępnionych użytkownikom w systemie POL-on Czytaj więcej...

Nadawanie i odbieranie ról użytkownikom

Nadawać i odbierać role użytkownikom posiadającym konta w systemie POL-on może osoba posiadająca uprawnienia administratora w swojej instytucji (odpowiednio: MIN_ADM/ INST_ADM/ INST_NAUK_ADM). Czytaj więcej...

Instrukcja dla pracowników innych resortów

Tworzenie kont w systemie POL-on.Nadawanie i odbieranie ról użytkownikom. Ustawianie opiekuna obszaru i obsługa zgłoszeń. Czytaj więcej...

Często zadawane pytania