Konferencje

Szkolenie pn. „Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Zrealizowane w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie w kontekście ustawy 2.0 oraz harmonogramem prac.

Szkolenia, które odbyły się:

  • Warszawa, 12.09.2019 (około 100 osób)
  • Warszawa, 13.09.2019 (około 100 osób)
  • Kraków, 20.09.2019 (około 100 osób)

Prezentacje: