Często zadawane pytania - Indeks

Pytania merytoryczne

Pytania merytoryczne są to pytania kierowane do odpowiednich resortów nadzorujących. Odpowiedzi na pytania merytoryczne umieszczane są na stronie dopiero po zatwierdzeniu przez odpowiedni resort nadzorujący. Pytanie może jednak pojawić się na liście jeszcze przed uzyskaniem odpowiedzi. W takim wypadku wyświetlany jest komunikat:„Trwa przygotowanie odpowiedzi na pytanie.”

Pytania techniczne

Pytania techniczne są to pytania kierowane do Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.


Pytania zarówno merytoryczne jak i techniczne oraz udzielone na nie odpowiedzi zamieszczane są na stronach każdego z modułów.

Indeks często zadawanych pytań