Harmonogram na rok 2018

 • Rozszerzenie systemu na potrzeby NAWA9 styczeń 2018

  Wprowadzenie nowych rejestrów dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: 1. Moduł danych o studentach cudzoziemcach (umowy międzynarodowe, umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, decyzja właściwego ministra, decyzji rektora uczelni);2. uwierzytelniania dokumentów (wzory dokumentów, rejestr osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz ich podpisów).

 • Nowe formularze sprawozdań finansowychczerwiec 2018

  Nowe wzory formularzy planu rzeczowo finansowego na rok 2018, sprawozdania z wykonania planu za rok 2017, sprawozdania finansowego za rok 2017. Planowane udostępnienie na początku czerwca br.

 • Formularz EN-1wrzesień 2018

  Ankieta rekrutacyjna na rok 2018/2019

 • Moduł Centralnego Logowaniawrzesień 2018

  Wdrożenie logowania w trybie jednego konta (SSO) do systemów POL-on, PBN, ORPD, Inventorum, Nauka Polska (https://www.youtube.com/watch?v=MP903GoANTs)

 • Brak obowiązku składnia Sprawozdania z działalności uczelni30 listopad 2018

  W roku 2018 nie będzie obowiązku składania sprawozdania z działalności uczelni do dnia 30 listopada danego roku. Zamiast niego wprowadzony zostanie formularz danych na potrzeby algorytmu podziału dotacji do złożenia w terminach zgodnych z statystyką publiczną.