Harmonogram na rok 2016

 • Usługa sieciowa do masowego importu studentów, doktorantów, pracownikówstyczeń 2016

  Usługa sieciowa umożliwiająca przesyłanie plików XML z pominięciem interfejsu użytkownika

 • Formularz danych uzupełniających GUS21 Kwiecień 2016

  Formularz sprawozdania uzupełniającego dla GUS zawierający uzupełnienie informacji zbieranych niewchodzących w zakres formularzy S-10, S-11, S-12.

 • Plan rzeczowo finansowy na rok 201621 kwiecień 2016

  Nowy formularz planu rzeczowo finansowego na rok 2016

 • Rozbudowa sieciowych interfejsów POL-onMaj 2016

  Rozszerzenie katalogu usług sieciowych Web services POL-on. Upublicznienie wybranych uslug REST API (pobieranie danych konferencji ze szczegółami; korekta danych osobowych; dodanie, aktualizacja oraz usuwanie dziedziny i dyscypliny, w jakiej pracownik prowadzi działalność badawczo-rozwojową; dodawanie, aktualizacja oraz usuwanie uprawnień do nadawania stopni)

 • Nowa wersja importu masowego (XSD 6.1)12 maja 2016

  Modyfikacja w plikach XML w zakresie dodania pola „dziedzina wiodąca”. Szczegóły na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/polon/dokumentacja-masowego-importu-danych

 • Formularz Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego za rok 2015Maj 2016
 • Formularz Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego za rok 2015Maj 2016
 • Integracja z nową wersją PBN w module Projekty naukowelipiec 2016

  W związku z przebudową systemu PBN nastąpi przepięcie modułu projekty naukowe POL-on na nową, zintegrowaną bazę publikacji naukowych.

 • Prezentacja nowej wersji XSD (7.0) do konsultacji z uczelniamilipiec 2016

  W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wynikających z niej zmian w zakresie danych zbieranych w systemie POL-on planowanych na nowy rok akademicki, zostanie przedstawiona przez OPI PIB propozycja modyfikacji w strukturze masowego zasilania systemu przy użyciu plików XML. Modyfikacje zostaną poddane konsultacjom z uczelniami i instytutami naukowymi, których efektem będzie cykl spotkań i warsztatów w naszej głównej siedzibie zaplanowanych na wrzesień br.

 • Nowe usługi API RESTlipiec 2016

  W lipcu katalog usług nowego API w technologii REST zostanie rozszerzone o moduły Infrastruktura, Inwestycje, Nieruchomości, Patenty.

 • Możliwość importu danych o projektach naukowych z bazy NCBiRsierpień 2016

  Import danych o projektach naukowych do systemu POL-on zostanie rozszerzony o możliwość importu projektów pochodzących z centralnej bazy NCBiR (na chwilę obecną możliwy jest import inicjalny z systemu OSF).

 • Przekazanie danych o absolwentach z roczników 2014, 2015 do ZUSwrzesień 2016

  Przekazanie danych w ramach ogólnopolskiego monitoringu losów zawodowych absolwentów z roczników 2014,2015 z systemu POL-on do ZUS (http://absolwenci.nauka.gov.pl/)

 • Ankieta EN-15 październik 2016

  Ankieta rekrutacyjna EN-1 na rok akademicki 2016/2017

 • Modyfikacje w rejestrach studenci, doktoranci, pracownicy naukowi w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższympaździernik 2016
 • Sprawozdanie z działalności uczelni z rok 2015/2016listopad 2016

  Nowy formularz sprawozdania z działalności uczelni za rok 2015/2016

 • Nowe formularze GUS S-10, S-11, S-12 za rok 2016Grudzień 2016

  Szereg modyfikacji w formularzach S-10, S-11, S-12 obsługiwanych w systemie POL-on w związku z rozszerzeniem zakresu zbieranych danych jednostkowych, korektą metodologii wyliczeń (np. studenci odwołujący się od decyzji o skreśleniu lub oczekujący na egzamin dyplomowy) oraz realizacją postulatów zgłaszanych przez użytkowników.

 • Wykorzystanie danych z systemu POL-on do podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego2017

  Podział dotacji podstawowej według danych za rok 2016 z systemu POL-on

 • II etap zmian dostosowujących systemy POL-on/ PBN do potrzeb kategoryzacjiStyczeń 2017

  Szczegółowy harmonogram zmian przedstawiony został na stronach pomocy ankiety jednostki: harmonogram