• System Informacji o Nauce04.07.2015

  W dniu 4 lipca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce nakładające na system POL-on nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych na potrzeby znowelizowanej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249).

 • Moduł finanse jednostek naukowych04.09.2015

  Wdrożenie modułu finanse jednostek naukowych (na podstawie art 13 rozporządzenia dotyczącego systemu informacji o nauce)

 • Przekazanie danych absolwentów do ZUS11.09.2015

  Przekazanie do ZUS danych absolwentów zapisanych w POL-on w związku z ogólnopolskim monitoringiem karier

 • Modyfikacje w module Nagrody i wyróżnienia17.09.2015

  Dostosowanie zakresu informacyjnego systemu do treści rozporządzenia w zakresie przyznawanych nagród i wyróżnień

 • Funkcje kierownicze pracowników spoza systemu17.09.2015

  Umożliwienie rejestracji funkcji kierowniczych pracowników nie zarejestrowanych z POL-on

 • Ankieta EN-1 na rok 2015/20161.10.2015

  Udostępnienie nowego wzoru ankiety rekrutacyjnej EN-1

 • Wersja 6.9 - zmiany w XSD17.11.2015

  Drobna zmiana w strukturze plików XML umożliwiająca m.in. rejestrację wielu zatrudnień u tego samego pracodawcy w tym samym czasie. Szczegóły dostępne na stronie

 • Udostępnienie nowego formularza sprawozdania z działalności uczelni24.11.2015

  Nowa edycja sprawozdania z działalności uczelni za rok 2014/2015

 • Integracja z GUS - etap I4.12.2015

  Wdrożenie formularzy S-10, S-11, S-12 w systemie POL-on na środowisku testowym

 • Integracja z GUS - etap II15.12.2015

  Wdrożenie formularzy S-10, S-11, S-12 w systemie POL-on na środowisku produkcyjnym