← Powrót

Dokumentacja techniczna masowego importu danych


Testowanie importu

Pod adresem http://polon-demo.opi.org.pl dostępna jest testowa wersja systemu POL-on, która umożliwia przetestowanie procedury importu bez naruszania danych znajdujących się w systemie produkcyjnym. Dane w systemie testowym są automatycznie odświeżane (kopiowane z serwera produkcyjnego) w dniach 1 i 15 każdego miesiąca. Dostęp do systemu (login i hasło) jest taki sam jak do systemu produkcyjnego.

W okresie od grudnia 2018 do lutego 2019 z uwagi wiele obowiązków ciążących na uczelniach i jednostkach naukowych odświeżanie środowiska demo będzie odbywało się w cyklu tygodniowym, w każdy roboczy poniedziałek.

Wersja aktualna

Wersja 7.6.1

Schemat dla studentów i doktorantów. Specyfikacje i schematy obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020 dostępne są na nowej stronie pomocy

Wersja 8.0

Schemat dla pracowników i osób ubiegających się o stopień doktora. Specyfikacje i schematy obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020 dostępne są na nowej stronie pomocy

Wersje archiwalne

Wersja 7.5.0

Specyfikacje i schematy


Przykładowe pliki XML:


Usługi sieciowe.


Usługi wywoływane z poziomu pliku XML:


Narzędzie wstępnej weryfikacji pliku XML:

Wersja 7.0.1


Wersja 6.1.2


Wersja 6.1.1


Wersja 6.1


Wersja 6.0.3


Wersja 6.0.2


Wersja 6.0.1


Wersja 4.0.6


Wersja 4.0.5


Wersja 4.0.2


Wersja 4.0 oraz 4.0.1
  • Plik opisujący propozycje zmian w masowym imporcie danych xml w wersji 4.0 (Propozycja zmian.pdf)
  • Plik opisujący propozycje zmian w masowym imporcie danych xml w wersji 4.0.1 (Propozycja zmian.pdf)
  • Definicje schematów importu xml; wersja 4.0 (xsd_4.0.1.zip)
  • Definicje schematów importu xml; wersja 4.0.1 (xsd_4.0.zip)


Dokumenty wspólne


Wersja 2.1


Wersja 2.0