← Powrót

Osoba

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
imie1takImię pierwsze.
imie2nieImię drugie.
prefixNazwiskaniePrefiks, przedrostek nazwiska, np. von, van der.
nazwiskotakNazwisko.
cudzoziemiectakInformacja czy osoba jest cudzoziemcem. Wartość: T-tak; N-nie.
krajPochodzeniatak/nieKraj pochodzenia osoby. Słownik: [WSPOLNE.Kraje].tak: dla osób (cudzoziemców) raportowanych od dnia wejścia w życie nowej ustawy nie: dla pozostałych
plectak/nieKod określający płeć osoby. Wartość: K - kobieta, M - mężczyzna.tak: dla osób raportowanych od dnia wejścia w życie nowej ustawy nie: dla pozostałych
rokUrodzeniatak/nieRok urodzenia osoby w formacie RRRR.tak: dla osób raportowanych od dnia wejścia w życie nowej ustawy nie: dla pozostałych
peseltak/nieNumer PESEL. Wymagane dla osób z obywatelstwem polskim. Dla cudzoziemców – opcjonalnie. Jeśli wartość niepusta, musi mieć 11 znaków i poprawną sumę kontrolną.tak: jeśli osoba nie jest cudzoziemcem nie: jeśli osoba jest cudzoziemcem
dokTozsamRodzajtak/nieRodzaj dokumentu tożsamości. Wartość ze słownika: [DOKUMENTY.Rodzaj dokumentu tożsamości].tak: jeśli osoba jest
cudzoziemcem i nie
posiada numeru PESEL
nie: jeśli osoba nie jest
cudzoziemcem
dokTozsamNumertak/nieNumer dokumentu tożsamości.tak: jeśli osoba jest cudzoziemcem i nie posiada numeru PESEL nie: jeśli osoba nie jest cudzoziemcem
dokTozsamKrajKodtak/nieKraj wydania dokumentu tożsamości. Słownik: [WSPOLNE.Kraje].tak: jeśli osoba jest cudzoziemcem i nie posiada numeru PESEL nie: jeśli osoba nie jest cudzoziemcem
obywatelstwotak/nieInformacje o obywatelstwie (ewentualnie kilku obywatelstwach) osoby, która jest cudzoziemcem. W przypadku obywateli Polski
podawana jest jedna wartość:
obywatelstwo polskie.
Słownik:
[WSPOLNE.Obywatelstwo].
tak: dla osób raportowanych od dnia wejścia w życie nowej ustawy nie: dla pozostałych

Studia

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun. Informacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
kierunekIdtakIdentyfikator kierunku studiów. Wartość zgodna ze słownikiem importu. Pozycja kierunekId w słowniku: [KIERUNKI.Kierunki prowadzone].
kierunekUzupIdnieIdentyfikator dodatkowego kierunku grupującego w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych.
formaStudiownieForma studiów. Słownik: [STUDENCI.Forma studiów].
dataRozpoczeciatakData przyjęcia studenta na kierunku studiów formacie RRRR-MM-DD.
dataSkreslenianieData skreślenia studenta z kierunku studiów. W przypadku podania tej informacji w pliku nie jest możliwe podanie daty ukończenia studiów. Format RRRRR-MM-DD.
uzyskanyTytulnieTytuł uzyskany po ukończeniu studiów. Słownik:
[PRACOWNICY.Tytuł zawodowy I
stopnia] i
[PRACOWNICY.Tytuł zawodowy II
stopnia]
dataUkonczeniaStudiownieData ukończenia studiów i uzyskania tytułu przez studenta. W przypadku podania tej informacji w pliku nie jest możliwe podanie daty skreślenia. Format RRRR-MM-DD.
numerDyplomunieNumer dyplomu uzyskanego przez studenta.
miejsceZamieszkanianieInformacja, czy w czasie rozpoczynania studiów osoba mieszkała na wsi czy w mieście. Wartość: miasto; wies.
notatkatak/nieOpcjonalna notatka.Pole „Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów” jest wymagane dla studentów, którzy rozpoczynają lub kontynuują studia po 1.10.2014.

Dane Semestru

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun. Informacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
rokAkademickitakRok akademicki. Podajemy pierwszy rok pary: np. 2011 dla 2011/2012.
semestrNrtakNumer semestru, na jaki raportowane są dane.
semestrStudentatakInformacja, który to kolejny semestr studenta.
ectsUzyskanetakLiczba punktów wykorzystanych na zaliczone zajęcia.
ectsEfektyUczenianiePunkty ECTS uzyskanie jako efekt kształcenia.

Pomoc materialna

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun. Informacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
typPmtakTyp pomocy materialnej. Słownik: [STUDENCI.Typ pomocy materialnej - student].
rokOdtakRok kalendarzowy - początek przyznania pomocy materialnej. Format RRRR.
mcOdtakMiesiąc - początek przyznania pomocy materialnej (liczbowo).
rokDotakRok kalendarzowy - koniec przyznania pomocy materialnej. Format RRRR.
mcDotakMiesiąc - koniec przyznania pomocy materialnej (liczbowo).