← Powrót

Opis modułu

Moduł opisuje metodę importu masowego odpowiadającą za przekazanie danych do systemu POL-on dotyczących wykazu studnetów.

Wymagane role

  • INST_IMPORT - Pracownik uczelni importujący dane
  • INST_PR_WS, aby mógł importować/ eksportować dane dotyczące studentów (nie dotyczy jednostek naukowych)

Rola INST_IMPORT/ INST_NAUK_IMPORT uprawnia użytkownika do uruchamiania usług XML celem wykonania operacji na danych w zakresie:

  • danych osobowych
  • archiwizacji
  • zatrudnienia
  • studentów

Przed przystąpieniem do importu danych, prosimy o sprawdzenie, czy posiadają Państwo niezbędne uprawnienia i ewentualne dodanie wymaganych ról.