← Powrót

Zgłoś uwagę

Każda strona systemu POL-on posiada w prawym górnym rogu link do formularza zgłoszenia:

Pomoc

Kliknięcie w odnośnik Zgłoś uwagę powoduje wyświetlenie formularza zgłoszenia. W celu ułatwienia i zmniejszenia ilości danych wprowadzanych przez użytkownika, część danych niezbędnych do zgłoszenia uwagi zbieranych jest automatycznie (w szczególności dla zalogowanych użytkowników), takich jak:

  • informacje o systemie operacyjnym,
  • informacje o przeglądarce,
  • kontekst użytkownika,
  • nazwa użytkownika,
  • adres e-mail


Formularz zgłoszenia

Kategoria zgłoszenia

Jak widać na formularzu zgłoszenia, podczas wypełniania należy wskazać Kategorię, która wpływa na to do kogo trafi zgłoszenie.

Wyróżniamy trzy kategorie zgłoszeń:

  1. Techniczne (OPI) - zgłoszenia oznaczone tą kategorią trafią do pracowników helpdesku z rolą OPI_HELP
  2. Merytoryczne (Nauka) - zgłoszenia oznaczone tą kategorią trafią do pracowników wskazanego resortu (Adresat pytania) z rolą MIN_HELP odpowiedzialnych za obszary związane z Nauką
  3. Merytoryczne (Szkolnictwo Wyższe) - zgłoszenia oznaczone tą kategorią trafią do pracowników wskazanego resortu (Adresat pytania) z rolą MIN_HELP odpowiedzialnych za obszary związane ze Szkolnictwem Wyższym

UWAGA:
W przypadku zgłoszeń z kategorii Merytoryczne ważne jest wskazanie odpowiedniego Adresata pytania

Obszar zgłoszenia

Niezbędne do prawidłowej i szybkiej obsługi zgłoszenia jest wybranie właściwego obszaru zgłoszenia, który odpowiada treści zgłoszenia.

Dodane w systemie obszary odpowiadają zakresowi modułów systemu oraz są dodawane dodatkowe obszary w zależności od potrzeb i ilości zgłoszeń dotykających danego problemu. Obszary są ściśle powiązane z kategorią, dlatego też w zależności od wybranej kategorii, lista dostępnych obszarów może się różnić,np. obszar oznaczony wyłącznie kategorią Merytoryczne (Nauka), będzie widoczny na liście obszarów dla tej kategorii, natomiast dla kategorii Merytoryczne (Szkolnictwo Wyższe) czy Techniczne (OPI) nie będzie widoczny.

Opis

Prosimy, aby zgłaszane problemy były możliwie najdokładniej opisane. Najlepiej jeśli zgłoszenie (zwłaszcza w przypadku zgłoszeń Technicznych) zawierało w sobie kroki niezbędne do wykonania w celu powtórzenia błędu. Jasny i przejrzysty opis problemu zawierający niezbędne do jego powtórzenia dane pozwala skrócić czas realizacji zgłoszenia.

Dodawanie załącznika do zgłoszenia

Każdy użytkownik może dodać do zgłoszenia załącznik, który może skrócić czas diagnozy problemu. Maksymalny rozmiar pliku 5,00 MB