← Powrót

Obsługa zgłoszenia

Zaczyna się od przyjęcia zgłoszenia do siebie poprzez użycie opcji „Przypisz” na zestawieniu Wszystkie zgłoszenia, wówczas status zgłoszenia zmienia się na Przyjęte. Po przejściu do zestawienia Przypisane zgłoszenia widoczne jest zestawienie wszystkich zgłoszeń przypisanych do zalogowanego użytkownika. Dla zgłoszeń w statusie Przyjęte można udzielić odpowiedzi oraz zakończyć realizację poprzez wybór akcji „Odpowiedz„ lub „Zamknij”. Zgłaszający uwagę otrzyma wtedy informację, że jego uwaga została zamknięta wraz z treścią odpowiedzi jeżeli taka została zamieszczona, a sama uwaga zmieni status na Zamknięty.