← Powrót

Często zadawane pytania

Elektroniczny System Zgłoszeń


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Gdzie trafia zgłoszenie po wysłaniu?

Jaki jest czas odpowiedzi na zgłoszenie?

Jak przyspieszyć czas realizacji zgłoszenia?

Czym są kategorie obszaru?

Dlaczego obszar powinien mieć opiekuna?

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak utworzyć zgłoszenie w systemie POL-on?

Jak utworzyć nowy obszar?

Jak przypisać opiekuna do obszaru?