To jest stara wersja strony!


Efekty praktyczne

Opis modułu dostępny w poprzedniej wersji pomocy

Aktualności

Ostatnie zmiany

15.12.2015 – Wersja 7.0.0

  • Dodanie możliwości sortowania i filtrowania danych na liście umów (efekty praktyczne) oraz na liście wdrożeń produktu.
  • Wydzielenie twórców będących osobami spoza systemu POL-on do oddzielnej zakładki.
  • Umożliwienie przejścia do szczegółów i edycji danych dla instytucji typu „podmiot gospodarczy”.Produkt

Centralnym elementem jest PRODUKT, dla którego zdefiniować można dodatkowe informacje zgodnie z poniższym schematem.