Efekty praktyczne

Szkolenie

Część "teoretyczna" szkolenia OPI PIB dotyczącego Aplikacji, Efekty praktycznych, Patentów i praw ochronnych oraz Wdrożeń

Filmy szkoleniowe:

Wprowadzenie teoretyczne:

  • Część 1 (21:15) Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji

Zastosowania praktyczne:

  • Część 2 (27:57) Zastosowanie interfejsu POL-on do wprowadzania danych o efektach praktycznych

Inne:

Produkt

Centralnym elementem jest PRODUKT, dla którego zdefiniować można dodatkowe informacje zgodnie z poniższym schematem.