← Powrót

Dodanie przychodów jednostki z tytułu umowy