← Powrót

Opis modułu

Efekty praktyczne są częścią modułu Patenty i dokonania. Zadaniem funkcjonalności jest gromadzenie danych o :

 • Otrzymanych patentach;
 • Zgłoszeniach patentowych;
 • Prawach ochronnych i prawach z rejestracji;
 • Wykorzystanych prawach autorskich;
 • Wyłącznych prawach do odmiany roślin;
 • Wdrożeniach produktów objętych ochroną;
 • Efektach praktycznych produktów objętych ochroną;
 • Aplikacjach produktów.Wymagane role

 • INST_PATENTY_ADM - Pracownik jednostki zarządzający patentami, wdrożeniami i efektami praktycznymi
 • INST_PATENTY_PODGLAD - Pracownik jednostki z dostępem do podglądu danych patentów, wdrożeń i efektów praktycznych
 • MIN_PATENTY - Pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania patentów, wdrożeń i efektów praktycznych