Raport wspomagający proces składania wniosków statutowych - kontekst systemu POL-on

Raport znajduje się w sekcji „Raporty” i nosi nazwę „Dane bazowe dla wniosków statutowych”. Celem raportu jest umożliwienie wygenerowania danych szczegółowych jakie system POL-on zakwalifikował do wyliczenia wartości prezentowanej w systemie OSF.

Raport dostępny jest dla użytkowników z uprawnieniami: INST_PR, INST_NAUK_PR.

Raport został wykonany w technologii raportów zamawianych. W związku z tym proces pozyskania danych odbywa się w dwóch etapach.

Krótki opis procesu generowania raportu

Etap pierwszy

1. W pierwszej kolejności należy uzupełnić kryteria raportu i wcisnąć przycisk „Zleć wykonanie raportu”.
a) przykładowy zrzut ekranu z widokiem raportu znajduje się poniżej2. System po tej akcji wyświetli komunikat z opcją przejścia do sekcji zmówionych raportów lub pozostaniu w oknie generowania
a) w jednym przebiegu procesu operator jest w stanie wygenerować raport dla jednej kategorii OSF
b) użytkownik może zlecić maksymalnie trzy zlecenia na jednej raport - blokada obowiązuje dopóki system nie przetworzy aktualnie zleconych i przetwarzanych zadań raportowych
c) przykładowy zrzut ekranu z komunikatem znajduje się poniżejEtap drugi

1. W sekcji „Moje raporty / Raporty zlecone” system wykazuje wszystkie raporty jakie zlecił zalogowany użytkownik
a) w tej sekcji użytkownik może pobrać zestawienie klikając na opcję „pobierz” dostępną w kolumnie dostępnych opcji
b) wygenerowany raport dostępny jest w formacie pliku excel
c) sekcja „Moje raporty / Raporty zlecone” oraz opcje dostępne opcji dla każdego wygenerowanego raportu została zobrazowana na ekranie poniżejd) generowanie jednego zestawienia „Dane bazowe dla wniosków statutowych” może trwać ponad 10 minut ze względu na jego złożoności obliczeniową i konieczność odwołania do danych historycznych
e) o gotowości do pobrania raportu informuje użytkownika status „przetworzone”, dodatkowo o fakcie wygenerowania raportu użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową (e-mail zostanie wysłany na adres podany w systemie POL-on)
f) system generuje raport „Dane bazowe dla wniosków statutowych” pod jedną nazwą niezależnie od parametrów danego zestawienia więc aby zweryfikować parametry danego raportu należy sprawdzić opcję „parametry” dostępną w panelu opcji - prezentacja tej opcji jest widoczna na zrzucie ekranu powyżej natomiast widok samych parametrów został zobrazowany ekranem poniżejOpis kryteriów wyszukiwania raportu "Dane bazowe dla wniosków statutowych"

Lista kryteriów raportu

pole - nazwa wymagalność opis pola
kategoria wymagane Kategoria wniosku statutowego z systemu OSF
jednostka która występuje o przyznanie dotacji statutowej wymagane Wybór jednostki w kontekście której składany jest wniosek statutowy
data złożenia wniosku o przyznanie dotacji statutowej wymagane Data złożenia wniosku o przyznanie kategorii OSF
dzień pozyskania danych z systemu POL-on niewymagane pole powinno być używane tylko w kontekście sytuacji audytowej i wymaga ustalenia za pomocą systemu OSF dokładnej daty i godziny o której system OSF pobrał dane z systemu POL-on.
uwzględnij jednostki podrzędne niewymagane Pole dostępne dla wszystkich kategorii oprócz kategorii LIN_0. Aktualnie pole jest domyślne włączone ponieważ system POL-on/OSF dla wszystkich kategorii poza LIN_0 uwzględnia także zdefiniowane na jednostkach podrzędnych w stosunku do ustawionej jednostki w polu „jednostka która występuje o przyznanie dotacji statutowej”. Odznaczanie pola pozwala sprawdzić dane bez uwzględniania jednostek podrzędnych