← Powrót

Często zadawane pytania

Dotacje statutowe


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Skąd pobierane są dane do modułu Dotacje Statutowe?

Dane pobierane są z systemu OSF i jedynie prezentowane po stronie systemu POL-on. W POL-on nie ma możliwości edycji przedstawionych informacji.

Czy: 1) w zakładce 'Finanse jednostki' dane dotyczące środków finansowych (wskazany OSF) uzupełnia się z poziomu OSF czy z poziomu POL-on? 2) dane te wpisujemy jako jednostka czy uzupełniane są niezależnie od nas z poziomu administratora systemu?

Zakładka „Finanse jednostki” ma dwie podzakładki:

  • „wykaz dotacji statutowych” - dane do niej są przenoszone z systemu OSF, po weryfikacji danych za dany rok. Nie ma możliwości edycji danych po stronie POL-on
  • „wyniki finansowe jednostki naukowej” (wg pkt. 13 rozporządzenia o systemie informacji o nauce) są wprowadzane przez jednostki tak, jak inne dane.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jaką rolę w systemie POL-on muszę posiadać aby mieć dostęp do modułu Dotacje statutowe?

Wymagane role opisane zostały na stronie Opis modułu