← Powrót

Często zadawane pytania

Dotacje dla szkolnictwa wyższego


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jaki zakres danych należy podawać w module Dotacje dla szkolnictwa wyższego?

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jaką rolę w systemie POL-on muszę posiadać aby wypełniać dane w module Dotacje dla szkolnictwa wyższego?

Należy posiadać rolę INST_DS - Pracownik instytucji z dostępem do wykazu dotacji statutowych, która pozwala na podgląd danych w module.

Dlaczego w zakładce Dotacje nie ma wiersza :Inne dotacje wynikające z ustaw?

Jak należy wypełnić moduł 'Dotacje dla szkolnictwa wyższego'?

Moduł „Dotacje dla szkolnictwa wyższego” zasila i aktualizuje MNiSW.