← Powrót

Opis modułu

Ogólnopolski wykaz doktorantów, z wyłączeniem doktorantów uczelni wojskowych będących żołnierzami został stworzony na podstawie zapisów Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym - Art.201a.

Obszar zawiera informacje o:

  • danych osobowych doktorantów,
  • informacji o odbywanych studiach doktoranckich,
  • przyznanej pomocy materialnej.Wymagane role

  • INST_PR_DOKTORANCI - Pracownik uczelni zarządzający doktorantami
  • INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD - Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych doktorantów
  • MIN_PR_DOKTORANCI - Pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych doktorantów