← Powrót

Opis modułu

Moduł zawiera informacje o pobieranej pomocy materialnej przez doktorantów.Wymagane role

  • INST_PR_DOKTORANCI - Pracownik uczelni zarządzający doktorantami
  • INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD - Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych doktorantów
  • MIN_PR_DOKTORANCI - Pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych doktorantów