←Powrót

Reguły

Tytuł Opis
Wymagalność dodatkowych danych osobowychReguła dotyczy osób, które dodane zostały do systemu począwszy od dnia 1.10.2014 oraz tych, których zakres danych (np. zatrudnienie, studia, studia doktoranckie) obowiązuje w dniu 1.10.2014 i później.
Edycja danych osoby lub dowolnego obiektu biznesowego z nią powiązanego (włączając w to import danych) wymaga podania/uzupełnienia nowych pól opisujących osobę. Te pola to: płeć, rok urodzenia, kraj pochodzenia (gdy osoba jest cudzoziemcem), obywatelstwo (dla studentów i doktorantów).