← Powrót

Opis modułu

System gromadzi dane o osobach będących:

 • pracownikami
 • osobami pełniącymi funkcje
 • studentami
 • doktorantami
 • osobami posiadającymi tytuł lub stopień naukowy(zawiadomienia)
 • twórcami produktów objętych prawami ochronnymi własności intelektualnej
 • kierownikami projektów
 • laureatami nagród i wyróżnień

Dane osobowe gromadzone są zgodnie z zapisami:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 201 r. o zasadach finansowania nauki
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Dla osób, dla których brak możliwość gromadzenia pełnych danych osobowych gromadzone są jedynie podstawowe informacje w zakresie:

 • Imiona
 • Przedrostek nazwiska
 • Nazwisko
 • Tytuł/stopień
 • Opis (pole opisowe)