← Powrót

Często zadawane pytania

Dane osobowe


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jak należy rozumieć kraj pochodzenia?

Kraj pochodzenia - kraj, w którym został wydany dokument tożsamości, którym posługuje się dana osoba

W jaki sposób uczelnia może poprawić błędnie zaimportowany numer PESEL (poprawnym konstrukcyjnie, ale nie należącym do danej osoby)?

W takim przypadku nie należy dodawać studenta ponownie, ale wejść w edycję danych i skorygować numer PESEL (Dane osobowe → Identyfikacja, dokument tożsamości → Korekta). W ten sposób uczelnia może nie tylko poprawić błąd w danych osobowych swojego studenta, ale również „uwolnić„ wprowadzony przy imporcie błędny numer PESEL (w przyszłości może się zdarzyć student, do którego ten korygowany PESEL jest faktycznie przypisany).

Czym różni się Kraj pochodzenia od Kraju wydania dokumentu tożsamości?

Kraj pochodzenia to kraj, z którego pochodzi dany cudzoziemiec, natomiast kraj wydania dokumentu tożsamości, to kraj, w którym został wydany dokument tożsamości. W praktyce, poza nielicznymi wyjątkami, są to pojęcia tożsame.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Osoba zmieniła nazwisko - jak wprowadzić tę zmianę do systemu?

Wprowadzenie zmiany nazwiska możliwe jest z poziomu metryczki danej osoby Zakładka Dane osobowe → Imię, nazwisko i płeć → Zmień. W formularzu należy podać dane osoby po zmianie oraz datę, od kiedy ta zmiana obowiązuje. Zmiana danych osobowych dotyczy jedynie osób z rejestrów. Dla pozostałych osób możliwe jest dokonanie jedynie korekty danych.