← Powrót


Informacje praktyczne

NAZWA POLAWYMAGALNOŚĆ (Tak/Nie)WARUNEKKOMENTARZ
IDTakUnikalne ID rekordu zawierającego zestaw danych biblioteki za określony rok sprawozdawczy
BIBLIOTEKA_IDTakUnikalne ID jednostki-biblioteki
ROKTakFormat: RRRR
Rok nie może być mniejszy niż rok z daty utworzenia jednostki
Rok nie może być późniejszy niż rok aktualny
Rok kalendarzowy, za który raportowane są dane
WEJSCIE_DOSTOSOWANENieZnacznik określający czy wejście jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkichWejście dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich: tak/nie
WNETRZA_DOSTOSOWANENieZnacznik określający czy wnętrze budynku dostosowane jest dla osób na wózkach inwaalidzkichWnętrze budynku dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich: tak/nie
ZASILANIENieZnacznik określający czy biblioteka umożliwia podłączenie własnego komputera użytkownikaCzy biblioteka umożliwia podłączenie własnego komputera użytkownika: tak/nie
GNIAZDO_INTERNETOWENieZnacznik określający czy bublioteka umożliwia dostęp do gniazda internetowegoCzy biblioteka umożliwia dostęp do gniazda internetowego: tak/nie
BEZPRZEWODOWY_INTERNETNieZnacznik określający czy biblioteka umożliwia korzystanie z Internetu bezprzewodowegoCzy biblioteka umożliwia korzystanie z internetu bezprzewodowego: tak/nie
SZEROKOPASMOWY_INTERNETNieZnacznik określający czy biblioteka umożliwia korzystanie z Internetu szerokopasmowegoCzy biblioteka umożliwia korzystanie z internetu szerokopasmowego: tak/nie
PROGRAMNiePole tekstowe, dostępne w przypadku oznaczenia, że biblioteka użytkuje komputerowy system bibliotecznyNazwy użytkowanych przez bibliotekę programów bibliotecznych (jeśli użytkuje)
DLA_NIEWIDZACYCHNieZnacznik określający czy biblioteka dostosowana jest dla użytkowników niewidzących i słabowidzącychDostosowanie dla użytkowników niewidzących i słabowidzących: tak/nie
POSIADA_PROGRAMNieZnacznik czy biblioteka użytkuje komputerowy system bibliotecznyCzy biblioteka użytkuje komputerowy system biblioteczny: tak/nie
POSIADA_CYFROWENieZnacznik określający czy biblioteka prowadzi repozytorium uczelniane lub instytucjonalneCzy biblioteka prowadzi repozytorium uczelniane lub instytucjonalne: tak/nie
POSIADA_WBNNieZnacznik określający czy biblioteka udostępnia zasoby w ramach Wirtualnej Biblioteki NaukowejCzy biblioteka udostępnia zasoby w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki: tak/nie
DODATKOWY_OPIS_CLOB_IDNieOpis
LICZ_OB_PELNOTEKST _BCNiePole wymagane, w przypadku kiedy oznaczono, że biblioteka prowadzi repozytorium uczelniane lub instytucjonalneLiczba obiektów pełnotekstowych w bibliotekach cyfrowych
LICZ_OB_PELNOTEKST _REPNiePole wymagane, w przypadku kiedy oznaczono, że biblioteka prowadzi repozytorium uczelniane lub instytucjonalneLiczba obiektów pełnotekstowych w repozytorium