← Powrót

Opis modułu

System POL-on jest bazą wiedzy o szkolnictwie wyższym i nauce polskiej. Biblioteki naukowe - zarówno uczelniane, jak i samodzielne - są jednostkami nauki, zaangażowanymi w rozwój nauki polskiej.

Ujęcie bibliotek naukowych w systemie POL-on pozwala na łatwiejszy dostęp do ich wykazu oraz łatwe skojarzenie z macierzystymi instytucjami. Docelowo planowana jest rozbudowa modułu o możliwość raportowania przez biblioteki do GUS bezpośrednio z systemu POL-on.

Każda jednostka w systemie posiada swoją zakładkę ze szczegółowymi danymi (dane teleadresowe, data założenia, itp.). W przypadku jednostek oznaczonych jako biblioteki istnieje dodatkowa, ogólnodostępna zakładka Dane biblioteki. Aby obejrzeć te dane, należy kliknąć nazwę biblioteki w zestawieniu bibliotek naukowych (MIN_BIB, INST_BIB, Użytkownicy anonimowi) lub wejść w zakładkę Administracja → Instytucja → Jednostki organizacyjne i tam kliknąć nazwę jednostki będącej biblioteką (INST_BIB).

UWAGA: zakres wyświetlanych zakładek zależy od uprawnień użytkownika.