← Powrót

Często zadawane pytania

Biblioteki naukowe


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy należy wprowadzać jednostki podrzędne w bibliotece?

System POL-on umożliwia tworzenie jednostek podrzędnych w bibliotece głównej. Nie oznacza to jednak konieczności wprowadzania do systemu jednostek typu file. Pod uwagę brane są wyłącznie Biblioteki główne.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jaką rolę powinien mieć użytkownik wprowadzający dane o bibliotece?

1) Aby dodać jednostkę będącą biblioteką naukową należy posiadać role INST_ADM (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_ADM (w przypadku instytutów)
2) Aby wprowadzać dane o bibliotece już istniejącej w systemie należy posiadać role INST_BIB

W jaki sposób wprowadzić jednostki podrzędne w bibliotece?

Aktualnie w systemie istnieje możliwość utworzenia jednostki podrzędnej w jednostce oznaczonej jako biblioteka. Analogicznie jak biblioteka główna, jednostka podrzędna powinna w nazwie posiadać słowa kluczowe pozwalające oznaczyć ją jako bibliotekę.

W jaki sposób mogę dodać bibliotekę instytucji do systemu POL-on?

Aby móc wprowadzać dane dot. biblioteki, w systemie musi być utworzona jednostka będąca biblioteką (należy odhaczyć checkbox „biblioteka”).
Aby dodawana jednostka mogła zostać zakwalifikowana jako biblioteka, musi zawierać w nazwie jedną z fraz:
1) biblioteka
2) książnica
3) informacji naukowej
4) informacji naukowo-technicznej

Wówczas jednostka automatycznie jest oznaczana jako biblioteka. Za te działania w systemie odpowiada rola INST_NAUK_ADM (administracyjna). Wynika to z faktu, że na poziomie dodawania biblioteki, dodajemy tak naprawdę jednostkę w strukturze organizacyjnej, wskazując jej rodzaj (biblioteka). Gdy biblioteka jest już w bazie można dodawać informacje powiązane z biblioteką. Do tego służy rola INST_BIB (dostęp do modułu bibliotek). Dane o bibliotece można dodawać z kontekstu modułu Administracja → Instytucja → Jednostki podrzędne → Kliknąć w daną bibliotekę → Dane biblioteki lub z bocznego panelu „Biblioteki naukowe”.