Aplikacje produktu

Aplikacje produktu sprawozdawane są na potrzeby Ankiety jednostki.

Opis obszaru dostępny na stronie: 18. Aplikacje produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce dokonane przez inne podmioty

Szkolenie

Część "teoretyczna" szkolenia OPI PIB dotyczącego Aplikacji, Efekty praktycznych, Patentów i praw ochronnych oraz Wdrożeń

Filmy szkoleniowe:

Wprowadzenie teoretyczne:

  • Część 1 (16:39) Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji

Zastosowania praktyczne:

  • Część 2 (26:02) Zastosowanie interfejsu POL-on do wprowadzania danych o aplikacjach produktu

Inne: