Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ankieta_jednostki:zakres_danych [2017/01/26 11:25]
kbodziacka
ankieta_jednostki:zakres_danych [2017/03/27 14:55] (aktualna)
prodzik
Linia 4: Linia 4:
  
  
-<callout type="​primary"​ icon="​true"​ title="​W opracowaniu"​ > Szczegółowe specyfikacje zostaną przedstawione po opublikowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia ds. kategoryzacji i wdrożeniu ankiety jednostki w systemie POL-on </​callout>​+
 \\ \\
 \\ \\
Linia 10: Linia 10:
 **A. DANE PODSTAWOWE** **A. DANE PODSTAWOWE**
 <​list-group>​ <​list-group>​
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} 1. Okres objęty ankietą +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a1|1. Okres objęty ankietą]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} 2. Dane jednostki +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a2|2. Dane jednostki]]  
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} 3. Informacja o Kierowniku jednostki +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a3|3. Informacja o Kierowniku jednostki]]  ​ 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a4|4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu]]+  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}}  [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a4|4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu]]
 </​list-group>​ </​list-group>​
 **B. DANE DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ OCENY** **B. DANE DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ OCENY**
 <​list-group>​ <​list-group>​
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_1|1. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_1|1. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych]]
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_2|2. Publikacje naukowe i monografie naukowe]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_2|2. Publikacje naukowe i monografie naukowe]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_3|3. Działalność innowacyjna]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_3|3. Działalność innowacyjna]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_4|4. Dzieła artystyczne]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_4|4. Dzieła artystyczne]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_5|5. Dzieła architektoniczne lub wzornicze]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_5|5. Dzieła architektoniczne lub wzornicze]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_6|6. Dzieła z zakresu architektury krajobrazu]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_6|6. Dzieła z zakresu architektury krajobrazu]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_7|7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_7|7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_8|8. Rozwój kadry naukowej]]+  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_8|8. Rozwój kadry naukowej]]
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_9|9. Mobilność naukowców]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_9|9. Mobilność naukowców]]
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_10|10. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe]]+  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_10|10. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe]]
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_11|11. Członkostwo pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych,​ pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych wymienionych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,​ a także udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_11|11. Członkostwo pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych,​ pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych wymienionych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,​ a także udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych]]
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_12|12. Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_12|12. Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_13|13. Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_13|13. Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_14|14. Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_14|14. Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_15|15. Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_15|15. Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_16|16. Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_16|16. Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_17|17. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_17|17. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_18|18. Aplikacje produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce dokonane przez inne podmioty]]+  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_18|18. Aplikacje produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce dokonane przez inne podmioty]]
   * {{fa>​remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_19|19. Informacja o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie ankiety]]   * {{fa>​remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_19|19. Informacja o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie ankiety]]
 </​list-group>​ </​list-group>​
Linia 46: Linia 46:
   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]
   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]
-  * [[ankieta_jednostki:​reguly:​start|Reguły weryfikacji danych]] 
-  * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]] 
   * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​start|Instrukcje i wyjaśnienia]]   * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​start|Instrukcje i wyjaśnienia]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​reguly:​start|Reguły weryfikacji danych]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]]
   * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]   * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]